<SAMSUNG MEMBERS FORUM> Hizmet Koşulları

 

 

BU HİZMETİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN <SAMSUNG MEMBERS FORUM> HAKKINDAKİ BU TAMAMLAYICI HİZMET KOŞULLARINI DİKKATLE OKUYUNUZ.

 

SAMSUNG MEMBERS FORUM, Samsung  ürünlerinin kullanımıyla ilgili sorularınızı yanıtlar ve verilerinizi senkronize etme fırsatı sunar (birlikte “HİZMET”). İşbu SAMSUNG MEMBERS TOPLULUĞU FORUM hizmet koşulları (“TOS”) Samsung Electronics Co., Ltd. ve bağlı şirketleri (birlikte “Samsung”, “Samsung Electronics”, “biz”, “bize”, “bizim”) ile HİZMET kullanıcısı olarak sizin aranızdaki yasal ilişkiyi yönetir ve düzenler. TOS, Samsung’da bir tek oturum açma kullanıcı hesabı (“Samsung Account (hesabı)”) açarken kabul ettiğiniz (ya da şu anda işbu TOS ile birlikte olarak kabul ettiğiniz) Samsung Hizmet Kayıt ve Şartlarını (“Hizmet Kayıt ve Şartları”) tamamlayıcı niteliktedir. Henüz Samsung hesabı olmayanlar, lütfen 3’te [https://account.samsung.com] sunulan Hizmet Kayıt ve Şartlarını okuyunuz ve HİZMETİ kullanmadan önce yeni bir Samsung hesabı açınız. En kritik ve önemli hizmet koşulları işbu TOS kapsamında belirtilse de, SAMSUNG MEMBERS FORUM için geçerli Hizmet Kayıt ve Şartlarında yer alan genel ve daha ayrıntılı hizmet koşullarının işbu TOS’a atıf yoluyla dahil edildiğini kabul ve teyit edersiniz.

 

SAMSUNG MEMBERS FORUM’u kullanarak, Samsung tarafından muhtelif zamanlarda değiştirilebilecek işbu TOS’u kabul etmiş olursunuz.

 

1. TOS’u kabulünüz

 

HİZMETİ (Samsung Members Forum’unu) geçerli hukuka uygun olarak kullanacağınızı ve yasadışı ya da hileli amaçlar için ya da Hizmet Kayıt ve Şartları (yukarıda tanımlanmaktadır) ya da işbu TOS ile yasaklanmış olan amaçlar için kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Mukim oldukları yargı dairesinde reşit olma yaşının altındaki kişiler (her biri “Reşit olmayan kişi”), ebeveynleri ya da yasal vasileri işbu TOS’u gözden geçirip kabul etmedikçe HİZMETİ kullanmaz. Reşit olmayan bir kişinin HİZMETİ kullanmasına izin veren ebeveyn ya da vasi iseniz, şunları kabul edersiniz: (i) Reşit olmayan kişi HİZMETİ sizin gözetiminiz altında kullanmaktadır; (ii) materyallerin, içeriğin ya da diğer bilgilerin İnternet üzerinde üçüncü şahıslara iletimi ve üçüncü şahıslardan alınması dahil olmak üzere Reşit olmayan kişinin HİZMETİ kullanımıyla ilişkili tüm riskleri üstlenmektesiniz; (iii) Reşit olmayan kişinin HİZMETİ kullanımından doğan tüm yükümlülükleri üstlenmektesiniz ve (iv) Reşit olmayan kişi tarafından verilen tüm bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu temin etmektesiniz. 13 YAŞIN ALTINDAKİ REŞİT OLMAYAN KİŞİLER BU HİZMETİ HİÇBİR SURETTE KULLANAMAZ.

 

2. Tanımlar

 

“Üye”, SAMSUNG MEMBERS FORUM ile ilgili koşulları kabul eden kişi anlamına gelir.

 

3. Lisans

 

3.1 Lisans verme. İşbu TOS’un kayıt ve şartlarına tabi olarak, Samsung, yalnızca işbu Sözleşmede izin verildiği şekilde HİZMETİ kullanmak üzere size sınırlı, kişisel, münhasır olmayan, devredilemez ve kabili rücu bir lisans vermekte olup, siz de bu lisansı kabul edersiniz. HİZMETE erişiminiz için lisans verilmekte olup, HİZMETİ satın almıyorsunuz. HİZMETE yapılan tüm atıflar HİZMETİ uygulamak ve HİZMETE erişmek için kullanılan metin, grafikler, kullanıcı arayüzleri, komut dizileri ve yazılım gibi tüm ilgili içeriği ve Samsung tarafından son kullanıcılara sunulan HİZMETE ilişkin güncellemeleri, yükseltmeleri, iyileştirmeleri, değişiklikleri, revizyonları ve eklemeleri de kapsar. Ancak, Samsung HİZMETTE güncelleme, yükseltme, iyileştirme, değişiklik, revizyon ya da ekleme yapmakla yükümlü değildir.

 

3.2 Kısıtlamalar.

 

(i) HİZMETİN ya da içeriğinin tamamını ya da bir kısmını tersine tasarıma tabi tutamaz, kopyalayamaz, üst düzey dile dönüştüremez, makina kodundan sembolik koda çeviremez, kaynak kodunu elde edemez, değiştiremez, uyarlayamaz, alamaz, çoğaltamaz, halka açık olarak gösteremez, halka açık olarak icra edemez, devredemez, satamaz, lisansını veremez, bunlardan ya da bunlara dayalı türev eserler oluşturamaz, yeniden yayımlayamaz, karşıya yükleyemez, düzenleyemez, gönderemez, iletemez, dağıtamaz, yayımlayamaz, kullanamaz, etrafından dolanamaz ya da tercüme edemezsiniz (ya da başkalarını bunları yapmaya teşvik edemez ya da yapmalarına yardım edemezsiniz).

 

(ii) HİZMETİ yasadışı ya da işbu TOS ile yasaklanmış herhangi bir amaç için kullanamazsınız. Özellikle, HİZMETİ (a) gizlilik ve fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere üçüncü şahısların haklarını ihlal eden; (b) müstehcen, kötüleyici, tehditkar, karalayıcı, şiddet içeren, yasadışı, nefret uyandıran, ayrımcı, ırkçı, cinsiyet ayrımı yapan ya da sakıncalı (kendi takdirimize göre belirlemek üzere) olan ya da Samsung'un içerik ve kullanım kılavuzlarına uygun olmayan veya (c) virüs veya HİZMETİ veya HİZMETİN çalıştığı cihazları etkileyen veya kısıtlayan diğer zararlı yazılım, kod veya araçları ihtiva eden bir içeriği paylaşmak, yayımlamak ya da eklemek için kullanamazsınız.

 

(iii) istenmeyen e-posta göndermek, hacklemek, bilgisayar virüsü veya saatli bomba virüsü (ayarlanmış zamanı gelince devreye giren zararlı yazılım) yüklemek ya da başka yöntemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntemle veya cihazla hiçbir şekilde HİZMETİN başkaları tarafından çalıştırılmasına veya kullanılmasına müdahale edemez veya müdahale etme girişiminde bulunamazsınız. HİZMETİ kullanarak, sınırlı olmamak üzere hesap adları ve iletişim bilgileri de dahil kişisel bilgileri toplayamazsınız. Sahte ya da gizli hesaplar oluşturmak ya da başkalarının resmini izinsiz kullanmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendiniz dışında başka biriymiş gibi davranamaz veya başkalarını taklit edemezsiniz.

 

(iv) HİZMETİN bir özelliğini, işlevini ya da bir kısmını ayıklamak, indirmek, dizin oluşturmak, çoklu hesaplar oluşturmak, çerçevelemek, çevrelemek, çıkarmak, kazımak, çoğaltmak ya da sunulması, çalışması ya da kullanım amacıyla ilgili boşluklardan yararlanmak için robot, örümcek, komut dizisi veya manuel ya da otomatik programlar ya da diğer yöntemleri kullanamazsınız.

 

(v) HİZMETİ istenmeyen teklifler, talepler, reklamlar veya e-postalar göndermek amacıyla ve/veya terör ve/veya siyasi propaganda ya da cinsel içerikli mesajlar için veya onur kırıcı ifadeler, fanatizm içeren mesajlar vb. ifadeler için kullanamazsınız.

 

(vii) HİZMET size ürün değerlendirmeleri yapma izni veriyorsa, sahte ya da uydurma değerlendirmeler yapamazsınız. Değerlendirmeleriniz gerçek olmalı ve kişisel deneyimlerinizi yansıtmalıdır. Bir ürün değerlendirmesi yazmak için size herhangi bir ödeme ya da başka teşvikler teklif edilmediğini beyan etmektesiniz.

 

(viii) Yalnızca yerleşik olduğunuz ülkede HİZMETTEN içerik indirebilir veya canlı akış yayımlayabilirsiniz, yerleşik olmadığınız ülkelerde bunu yapamazsınız. Samsung ya da içerik sağlayıcı tarafından uygulanan bölge kısıtlamalarına tabi olarak, HİZMETE yerleşik olduğunuz ülke dışından erişmemeyi veya HİZMETİ kullanmamayı ya da erişme veya kullanma girişimde bulunmamayı kabul etmektesiniz. Samsung bu koşula uyumunuzu doğrulamak için teknolojilerden faydalanabilir.

 

3.3 Samsung Members Forum’a Materyal Yükleme

 

(i) Samsung Members Forum’a yüklediğiniz tüm materyaller gizli ve telifsiz sayılacak olup, bu materyalleri (ücretsiz olarak) herhangi bir amaç doğrultusunda kullanma, kopyalama, dağıtma, alt lisans verme ve üçüncü şahıslara ifşa etme hakkına sahibiz. Ayrıca, kimliğinizi, web sitesine yüklediğiniz bir materyalin kendi fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal ettiğine dair makul iddialarda bulunan üçüncü şahıslara ifşa etme hakkına sahibiz.

 

(ii) Samsung, bir materyalin Samsung’un içerik standartlarına uymadığını düşünmesi durumunda web sitesindeki herhangi bir materyali veya gönderiyi kaldırma hakkını saklı tutar. Karşıya yüklediğiniz hiçbir materyalin üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini ve ihlal etmeyeceğini garanti edersiniz.

 

(iii) Karşıya yüklediğiniz tüm materyallerin hem amacı hem de lafzı aşağıdaki içerik standartlarına uygun olmalıdır. Bir katkının içerik standartlarını ihlal edip etmediğine kendi takdirimiz doğrultusunda karar vereceğiz. Bir katkı doğru olmalı (gerçekleri ifade etmeli), içtenlikle yapılmalı (yapanın fikirlerini ifade etmeli), gönderildiği ülkedeki geçerli tüm yasalara uymalı ve konuyla ilgili olmalıdır. Bir katkı:

 

• hiç kimsenin itibarını lekelememelidir

• müstehcen, saldırgan, nefret dolu veya kışkırtıcı olmamalıdır

• ırk, cinsiyet, din, uyruk, engellilik, cinsel tercih veya yaşa dayalı ayrımcılığı teşvik etmemelidir

• herhangi bir kişiyle ilgili isim, adres, telefon, cep telefonu veya faks numarası, e-posta adresi veya diğer kişisel bilgileri ifşa etmemelidir

• başka bir kişinin telif hakkını, veri tabanı hakkını veya ticari markasını ihlal etmemelidir

• akdi yükümlülükler veya gizlilik yükümlülüğü gibi üçüncü şahıslar karşısındaki hukuki yükümlülükleri ihlal etmemelidir;

• mahkemeye saygısızlık etmemelidir

• başkalarını taciz eden, üzen, utandıran, korkutan veya rahatsız eden mahiyette olmamalıdır

• başkalarını taklit etmemeli veya kendi kimliğiniz veya başka biriyle olan ilişkiniz hakkında doğru olmayan ifadeler içermemelidir

• öyle olmadığı halde katkının Samsung’dan kaynaklandığı algısını yaratmamalıdır.

• yasa dışı veya suç teşkil eden fiilleri savunmamalı, üçüncü tarafları bu tür fiillerde bulunmaya ya da bu tür fiillere yardım etmeye teşvik etmemeli veya kışkırtmamalıdır

• gönderinin muhataplarının bu gönderinin doğrudan veya dolaylı olarak terör eylemlerini teşvik ettiğini veya terör eylemlerini başlatmaya, hazırlamaya veya azmettirmeye teşvik ettiğini düşünme ihtimali olduğunu bildiğiniz veya inandığınız veya inanmak için makul gerekçelerinizin olduğu bir ifade içermemelidir

• reklam içermemeli veya herhangi bir servisi veya diğer sitelere bağlantıları desteklememelidir.

 

(iv) Samsung, Samsung’un web sitesinde sunduğu forumlar veya diğer hizmetlerin gözetimi, izlenmesi ya da moderasyonu konusunda size veya başkalarına karşı hiçbir yükümlülük üstlenmemekte olup Samsung bu nedenle forumların moderasyonunu dilediği zaman durdurabilir. Samsung, Samsung'un kişileri karalayıcı ya da uygunsuz olduğunu düşündüğü veya yasadışı veya üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğini düşündüğü gönderilere erişimi durdurma veya engelleme hakkını saklı tutar. Samsung, bu kurallara aykırı hareket eden bir kişinin Samsung Members Forum’u kullanımından kaynaklanan kayıp veya zararlarla ilgili her tür sorumluluğu açıkça reddetmektedir.

 

4. HİZMETİN Güncellenmesi

 

Samsung, hata düzeltmeleri, hizmet iyileştirmeleri, yeni özellikler, mevcut fonksiyonların silinmesi ya da HİZMETTE değişiklikler yapılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dilediği zaman HİZMETTE güncellemeler ya da yükseltmeler (“Güncellemeler”) yapabilir ve bunları kullanıcılara sunabilir. Güncellemeler işbu TOS’a tabi olacaktır; ancak Güncellemelerle birlikte ayrı bir dizi kayıt ve şartların sunulduğu durumlarda Güncellemeler söz konusu ayrı kayıt şartlara tabi olacaktır. Güvenlik yazılımı ya da kritik hata düzeltmeleri ile ilgili veya diğer önemli Güncellemeler, bunların zamanında alınmasının önem arz etmesi sebebiyle otomatik olarak yüklenecek ve kurulumu yapılacaktır.

 

5. İzleme Hakkı

 

Samsung, kendi takdirine göre TOS’u ihlal ettiğini tespit ettiği HİZMET kullanımınızı, hesaplarınızı, içeriklerinizi ve iletişimlerinizi izleyebilir, ancak buna zorunlu değildir. Samsung, HİZMETİN işbu TOS uyarınca kullanıldığından emin olmak için lisans anahtar numaraları ve ilgili diğer bilgiler dahil HİZMETİN kullanımıyla ilgili verileri toplama hakkına sahiptir. Samsung, tüm yetkisiz kullanımları TOS’un ihlali olarak değerlendirecektir. TOS’a uyum için gerekli verilerin iletimini elektronik ya da sair yollarla bloke etmemeyi kabul etmektesiniz. TOS tahtında uyum için gerekli verilerin bloke edilmesi TOS’un ihlali olarak değerlendirilecek olup, Hizmeti kullanma hakkınızın derhal sonlandırılmasına yol açabilir. Samsung’un diğer kullanıcılarla aranızdaki anlaşmazlıkları izleme ya da bunlara müdahil olma hakkı saklıdır, ancak böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

6. Gizlilik Politikası

 

Samsung Members Forum Hizmeti ile bağlantılı olarak Üyelerden (“Ziyaretçi” ve/veya “Kullanıcı”) toplanan kişisel bilgilerin hiçbiri Üyeden izin alınmaksızın bu bilgileri kendi bağımsız pazarlama ya da ticari amaçları için kullanmak üzere üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Bununla birlikte, bilgilerinizi aşağıdaki tüzel kişilerle paylaşabiliriz:

 

 

 

·        Bağlı şirketler: Yönettiğimiz ya da mülkiyetimizde bulunan diğer Samsung Electronics Group şirketleri.

·        İş Ortakları: Talep ettiğiniz ya da satın aldığınız Hizmetleri tarafınıza sunmak için birlikte çalıştığımız ortaklar. Bu iş ortakları sizin kişisel bilgilerinizi kontrol eder ve yönetir.

·        Hizmet Sağlayıcılar: Onarımlar, müşteri iletişim merkezleri, müşteri ilişkileri faaliyetleri, reklam (web sitelerimizde, üçüncü şahıs web sitelerinde ya da online platformlarda ısmarlama reklam dahil), müşteri memnuniyeti anketleri gerçekleştirme ya da faturalandırma konusunda bize yardım eden ya da adımıza e-postalar gönderen şirketler gibi adımıza hizmet sunan dikkatle seçilmiş şirketler. Bu hizmet sağlayıcılar da bilgilerinizi korumayı taahhüt etmektedir.

·        Kanunen Zorunlu Kılınan Durumlarda veya Hizmetlerimizi Korumak Amacıyla Diğer Taraflar: Örneğin, kanun, yasal süreç ya da mahkeme emri gereği resmi makamlar bilgilerinizin ifşasını talep edebilir. Kolluk kuvvetlerinin amaçları, milli güvenlik, terörle mücadele ya da kamu güvenliğiyle ilgili sebeplerle bizden bilgileriniz talep edilebilir.

·        Sizin Onayınız veya Talimatınız doğrultusunda Diğer Taraflar: İşbu Gizlilik Politikasında açıklanan ifşanın gerekli olduğu durumlara ek olarak, rıza gösterdiğiniz veya talep ettiğiniz durumlarda hakkınızdaki bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

 

Veri paylaşımlarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen Ayarlar/Samsung Üye Topluluğu Hakkında Menüsü altında bulunan Gizlilik Politikamıza bakınız.

 

7. Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanımı

 

7.1 Portalımızda bir hesap açtığınızda, sizinle ilgili kişisel verileri toplarız. Toplanan bilgiler yalnızca Gizlilik Politikasında ve bu portale ait “Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu Hakkında Aydınlatma Bildirimi”nde belirtilen kapsam dahilinde kullanılacak, verilecek ya da aktarılacaktır.

 

7.2 Hesabınız: Kayıt bilgileri gerektiği takdirde, HİZMETE kaydolmak için ve/veya hizmetin kullanımı esnasında gerekli olabilecek diğer zamanlarda doğru, güncel ve eksiksiz bilgi vermeyi kabul etmektesiniz. Ayrıca, kayıt bilgilerinizin doğru, güncel ve eksiksiz olması için, bunları gerektikçe kontrol etmeyi ve güncellemeyi kabul etmektesiniz. Gizlilik Politikasını hiçbir şekilde sınırlamaksızın ya da geçerliliğine halel getirmeksizin, Samsung’un verdiğiniz kayıt bilgilerini hesabınızın yönetimi ve HİZMETİN sunulması için saklayabileceğini ve kullanabileceğini kabul etmektesiniz. Hesabınızdaki tüm faaliyetlerden, doğru kayıt bilgilerinin sunulmasından ve muhafazasından ve parolanızın gizliliğinin korunmasından tek başına siz sorumlusunuz. Parolanız ya da hesabınızın yetkisiz kullanımı halinde, lütfen derhal tarafımıza bildiriniz.

 

7.3 HİZMETİMİZİ her kullandığınızda Gizlilik Politikasında ve tamamlayıcı dokümanlarda açıkladığımız uygulamaları kabul etmiş olacağınız için, Gizlilik Politikasını dikkatli bir şekilde okumanızı öneririz. Gizlilik Politikasında açıklanan uygulamaları kabul etmemeniz halinde, HİZMETİ kullanmamanızı öneririz.

 

7.4 Gizlilik Politikasında yapılacak güncellemeleri sık sık kontrol etmeniz önemlidir. Gizlilik Politikasını güncellememiz halinde ilgili Hizmetlere bir not ekleyerek sizi önemli olduğunu düşündüğümüz değişiklikler hakkında bilgilendireceğiz. Böyle bir not eklendikten sonra HİZMETİMİZE erişmeniz veya HİZMETİMİZİ kullanmanız, güncellemede belirtilen yeni uygulamayı/uygulamaları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Politikasının en güncel sürümünü her zaman bu adreste bulabilirsiniz: “https://account.samsung.com/membership/pp”. Gizlilik Politikasının en son ne zaman güncellendiğini yukarıda yazan “yürürlük tarihi”nden kontrol edebilirsiniz.

 

 

8. HİZMETİN değiştirilmesi ya da Askıya Alınması

 

8.1 Samsung ilgili kanunların ya da yönetmeliklerin tadili veya yeni kanun ve yönetmeliklerin kabulü nedeniyle ya da diğer bir sebeple HİZMETİ değiştirmek ya da askıya almak (bundan sonra “değişiklik” olarak anılacaktır) zorunda kaldığı takdirde, Samsung yapılan değişiklikleri işbu Sözleşmede belirtilen yöntemlerle yürürlük tarihinden bir ay önce Üyelere bildirecektir.

 

8.2 Samsung aşağıdaki durumların her birinde hizmetlerini “değiştirebilir”: bağlı kuruluşların hizmetlerde yaptığı tek taraflı değişiklikler, iflas, doğal afetler, mali kriz ve hızla değişen finansal ortamdan ya da benzer sebeplerden kaynaklanan yönetim krizi. Bu durumlarda, Samsung hizmetlerdeki değişiklikleri Üyelere yazılı olarak, telefon, e-posta yoluyla ya da metin mesajıyla değişiklik tarihini müteakiben yedi iş günü içinde bildirecektir.

 

9. Sözleşmenin İhlali halinde Sorumluluk

 

İşbu sözleşmeyi ihlal eden üyeler, söz konusu ihlalden doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan tamamen sorumlu olacaktır.

 

10. Üyelere Bildirim

 

10.1 Samsung, üyelere bildirim göndermesi gereken durumlarda üyelerin kayıt sırasında verdikleri e-posta adreslerine bildirim gönderebilir.

 

10.2 Samsung, belirsiz sayıda üyeye/üyeler grubuna bildirimde bulunmak için, bireysel üye bildirimleri yerine hizmet bülteni panosu üzerinden 1 hafta süreyle bildirimde bulunmayı tercih edebilir. Ancak, üyeleri büyük ölçüde etkileyebilecek konular her bir üyeye ayrı ayrı bildirilecektir.

 

11. İhtilafların Çözümü

 

Bir Üye ile Samsung arasında HİZMETİN işbu TOS uyarınca kullanımına ilişkin bir ihtilaf yaşanması halinde, her iki taraf da söz konusu anlaşmazlığı karşılıklı uzlaşma yoluyla çözecektir. Ancak, uzlaşma sağlanamadığı takdirde söz konusu ihtilaf ilgili kanunlar ve ticari teamüller uyarınca çözüme kavuşturulacaktır.

 

12. Yargı yeri

 

İşbu Koşullar ve işbu Koşullar tahtında Samsung ile olan ilişkiniz, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın yerleşik olduğunuz yargı yerinin kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlar uyarınca yorumlanacaktır. Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, Samsung, herhangi bir yargı dairesinde tedbir mahiyetindeki yasal çözüm yollarına veya eşdeğer türde bir acil yasal tedbire başvurma hakkına sahiptir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

Samsung Electronics Istanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, işbu Samsung Members Forum platformunda  (https://r2.community.samsung.com/t5/Forum/ct-p/tr-community web adresinde) ve Samsung Members mobil uygulamasında yer alan bilgilerinizi tarafınıza, Hizmet Koşulları Sözleşmemiz  kapsamındaki gerekli prosedürlerin yerine getirilebilmesi, forumun bir üyesi olarak soru sormak, konu açmak, yorum yazmak, gönderi beğenmek, fotoğraf, video paylaşmak, yarışmalara katılmak, puan kazanmak-biriktirmek, rozet kazanmak vb. eylemlere istinaden verilerin saklanması ve işlenmesi amacıyla işliyoruz. Bu bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu’nun 5. maddesinin (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak tamamen veya kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmekte olup; iş süreçlerine ilişkin prosedürlerin yerine getirilmesini teminen yurt içi ve yurt dışındaki ilgili iş ortaklarımız, servis sağlayıcılarımız/ tedarikçilerimizle; iş ortaklarımızla ve yönetim raporlama ihtiyaçlarına istinaden yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketlerimizle paylaşılmaktadır.

Samsung Members Forum web sitesini ve Samsung Members Forum Mobil uygulamasını kullanmak için kişisel verileri gerekli olan veri sahipleri aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 

Veri Sahibi

Tanım

Ziyaretçi (Kullanıcılar)

Kişisel verileri Samsung Forumu vasıtasıyla elde edilen gerçek kişiler

Üçüncü şahıslar

Politikada tanımlanmasa da, tedarikçiler vs. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri işbu forum kapsamında işlenen verilere sahip diğer gerçek kişiler

 

Bize doğrudan verdiğiniz ya da web sitesini/portalı kullanımınız esnasında edindiğimiz aşağıdaki verileri toplayacağız ve saklayacağız:

 

Kişisel Veri Kategorisi

Tanım

Veri Sahibi Kategorisi

Kimlik Verileri

Adı-soyadı

Ziyaretçi (Kullanıcılar)

İletişim Verileri

e-posta

Ziyaretçi (Kullanıcılar)

Müşteri İşlem Verileri

Forum HİZMETİ kullanımına ilişkin kayıtlar, ilgili hizmetlerin kullanımına ilişkin müşteri işlemleri ve talepleri gibi veriler

Ziyaretçi (Kullanıcılar)

İşlem Güvenliği Verileri

Parola ve Kullanıcı Kimliği Verileri

Görüntülenen hatalar gibi forum kullanım bilgileri

Ziyaretçi (Kullanıcılar)

Diğer Veriler

Kullanıcıların eklemek isteyebileceği diğer veriler

Ziyaretçi (Kullanıcılar)

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları”nı düzenleyen 11. Maddesi uyarınca

(1)  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2)   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3)   Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4)   Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

(5)   Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6)   Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7)   İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişilerin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8)   Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

ve iş bu websitesi özelinde kişisel verilenize ilişkin vermis olduğunuz izin/izinlerin geri alınması taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre ve KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamdaki talepleriniz için https://www.samsung.com/tr/info/kvkk/ adresinde yer alan başvuru formunu, ilgili forma belirtilen yönlendirmeleri göz önünde bulundurarak doldurmanız gerekmektedir.

 

KVK Kanununda öngörülen Veri Sahibi haklarınızı kullanarak kişisel verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz rızayı geri çekmeniz durumunda, platformun içeriği ve kullanımı sebebiyle ilgili hizmeti kullanamayacaksınız.

Rızanızı vermeniz için ayrılan alanda tasarım ve kullanıcı deneyimi kısıtlamaları nedeniyle aşağıdaki ifadeler kısaca yazılmış olup, aşağıdaki hususları bilginize sunarız:

·        Samsung’un verilerimi işlemesi,3.kişilerle paylaşmasını kabul ediyorum” şeklinde verdiğiniz rıza ile aşağıdakileri kabul etmiş oluyorsunuz:  “Verdiğim bilgilerin forumun bir üyesi olarak soru sormak, konu açmak, yorum yazmak, gönderi beğenmek, fotoğraf, video paylaşmak, yarışmalara katılmak, puan kazanmak-biriktirmek, rozet kazanmak vb. eylemlere istinaden verilerin saklanması ve işlenmesi amacıyla Samsung tarafından kullanılması ve 3. kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum”

·        “Belirtilen amaçlarla verilerimin yurtdışına aktarımını kabul ediyorum” şeklinde verdiğiniz rıza ile aşağıdakileri kabul etmiş oluyorsunuz: “Verdiğim bilgilerin forumun bir üyesi olarak soru sormak, konu açmak, yorum yazmak, gönderi beğenmek, fotoğraf, video paylaşmak, yarışmalara katılmak, puan kazanmak-biriktirmek, rozet kazanmak vb. eylemlere istinaden saklanması ve işlenmesi amacıyla yurt dışına aktarılmasını kabul ediyorum.”